International Fleet Management & Fleet Strategy, local Management, Global View.

Internationale Fleet Management

TraXall International is een samenwerkingsverband van fleet management ondernemingen met een leidinggevende positie in elk land.
Onze organisatiestructuur laat ons toe over heel Europa een hoge kwaliteit van service te koppelen aan maximale kostenbesparing.
TraXall International werkt voorstellen uit die perfect aansluiten bij uw internationale rapporteringsbehoeften, én oplossingen die rekening houden met lokale eigenheden. Op deze manier garanderen we de unieke balans tussen standaardisatie en flexibiliteit in uw processen, procedures en fleet politiek.